เข้าระบบ
 
  เวปไซด์นี้เป็นเพียงเวปคำนวนเลขเชิงสถิติเท่านั้น ไม่ใช่เวปพนันแทงแต่อย่างใด
หน้าแรก
สมัครสมาชิก Package วิธีสมัคร VIP ติดต่อเรา

Menu
-  วิน 2 ตัว
-  วิน 3 ตัว
-  จับเลข 3 ตัว
-  ปักหลัก 3 ตัว
-  จับเลขไหล
-  เกม-ออกสลาก
-  จับเลขจากเด่นดับ
VIP
-  คำนวนหาสูตรเอง
-  คำนวนเองช่อง1
-  คำนวนเองช่อง2
-  คำนวนเองช่อง3
-  คำนวนเองช่อง4
-  คำนวนเองช่อง5
-  เลข "หวยรัฐบาล"
-  เลข "หุ้นไทย"
-  เลข "หวยฮานอย"
-  เลข "หวยลาวพัฒนาผล4ตัว"
-  เลข "หวยลาวพัฒนาผล6ตัว"
-  เลข "หวยลาวVIPผล4ตัว"
-  เลข "หวยมาเลย์"
-  เลข "หุ้นนิเคอิ"
-  เลข "หุ้นฮั่งเส็ง"
-  เลข "หุ้นจีน"
-  เลข "หุ้นไต้หวัน"
-  เลข "หุ้นเกาหลี"
-  เลข "หุ้นสิงคโปร์"
-  เลข "หุ้นอินเดีย"
-  เลข "หุ้นอียิปต์"
-  เลข "หุ้นรัสเซีย"
-  เลข "หุ้นเยอรมัน"
-  เลข "หุ้นอังกฤษ"
-  เลข "หุ้นดาวโจนส์"
-  เลข "หวยฮานอยวีไอพี"
-  เลข "หวยฮานอยพิเศษ"
 
วิธีการระบบแนะนำ


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับเว็บไซต์ www.lottodetect.com
วันที่ 7 มิถุนายน 2565

เว็ปไซต์ล็อตโต้ดีเท็กดอทคอม

ความจำเป็นในการเก็บรวบรวม

ทางเรา เชื่อมั่นการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนด้วยความมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงคุณค่าของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ www.lottodetect.com นี้ ได้มีการให้บริการสมาชิกโดยที่สมาชิกจะต้องกำหนดบัญชีเพื่อเก็บข้อมูล ตลอดจนรหัสผ่าน โดยทางเว็บไซต์ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักมาตรฐาน ผลกระทบของการไม่อนุญาตให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผลให้ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถส่งมอบบริการที่ตรงกับคุณภาพตามที่ได้ประกาศไว้ให้กับท่านได้

ในส่วนของผู้ชมทางเว็บไซต์ได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลเว็บคุกกี้ (HTTP cookie) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์โดยเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจดจำข้อกำหนดต่าง ๆ ทำให้ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างเฉพาะตัวยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถเลือกที่จะลบคุกกี้ออกโดยเลือกคำสั่งในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการ

ทั้งนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น จึงต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น ตลอดจนการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

นิยามคำศัพท์ในนโยบายฉบับนี้

“บุคคล” (Person) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่

“ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลติดต่อทางธุรกิจที่ระบุถึงตัวบุคคล

“ข้อมูลอ่อนไหว” (Sensitive Personal Data) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นการส่วนตัวของบุคคล ที่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนั้น

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • ภารกิจของสื่อต่อสาธารณะ

  เว็บไซต์ www.lottodetect.com เป็นสื่อออนไลน์ที่มีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สมาชิกทำการเข้าถึงสิทธิ์ของสมาชิกภายในเว็ปไซต์เท่านั้น

 • ภารกิจตามสัญญาในการให้บริการสมาชิก

  ในการใช้บริการในส่วนของสมาชิก ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวที่จะมีสิทธิในการเข้าถึงบัญชีของท่าน และเพื่อใช้ยืนยันตัวตนหากท่านทำรหัสเข้าถึงบัญชีของท่านสูญหาย ในการให้บริการที่มีคุณภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บและใช้งานเพื่อการให้บริการต่อท่านตามที่ได้แจ้งไว้ในเงื่อนไขในการให้บริการ (Terms of service) และท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านให้กับบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บริการในเว็บไซต์ ได้เฉพาะตามความสมัครใจของท่านเท่านั้น

  ในกรณีที่เจ้าของบัญชีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์

 • ผลประโยชน์สำคัญจำเป็นต่อชีวิต

  เพื่อเป็นการป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพ หากบริษัทฯ พบกิจกรรมที่เป็นอันตรายดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับท่านในกรณีที่จำเป็นดังกล่าว

 • ภารกิจในงานจดหมายเหตุ วิจัย และสถิติ

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะนำไปวิเคราะห์ เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน และเพื่อเป็นการให้บริการ เจ้าหน้าที่ให้บริการอาจติดต่อท่านเพื่อ การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือ บริการรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

  ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการศึกษาวิจัยและเพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • หน้าที่ตามกฎหมาย

  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะทำการขอความยินยอมจากท่านเจ้าของข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล, เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น, เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล, เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญ น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

เพื่อการให้บริการ บริษัทฯ ได้ขอรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยระบุเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ดังนี้

 • ข้อมูลสมาชิก

  • ข้อมูลเพื่อการเปิดบัญชีให้บริการ ได้แก่ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และบัญชีเพื่อการติดต่อกลับ เช่น อีเมล
  • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล
  • ข้อมูลช่องทางการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ และเลขโทรศัพท์
  • ข้อมูลทางธุรกรรม ประวัติการรับบริการต่าง ๆ ประวัติการซื้อ-ขาย การสั่งซื้อ ความสนใจของท่านที่มีต่อบริการต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ
  • ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร
  • ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่าต่าง ๆ
 • ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

  ได้แก่ IP address, MAC address, Cookie ID จะมีการจัดเก็บไว้เป็นเวลา 90 วัน หรือไม่เกิน 2 ปี เฉพาะในกรณีที่เป็นคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเก็บดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการถอนความยินยอม

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถอนความยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ ทัั้งนี้ การถอนความยินยอมนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ และไม่ติดข้อจำกัดสิทธิการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

 • สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ได้ รวมถึงการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่พบว่าไม่ได้ให้ความยินยอมมาก่อนได้ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นทั้งแบบอัตโนมัติและส่งโดยตรง

 • สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม

  ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

 • สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทำการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

 • สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะจัดทำบันทึกคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลแจ้งกลับไปให้ด้วย

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย

ทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการจะดำเนินการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มธุรกิจและพันธมิตรของผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงานใดที่มีสัญญากับผู้ให้บริการ เฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการส่งมอบบริการให้กับผู้ใช้เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางร้านค้า จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย, ประกาศจากทางราชการ ตลอดจน ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนข้อมูลลงในเว็บไซต์และบันทึกวันที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการประมวลผลข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลบนฐานของความยินยอม (Consent) โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบนฐานในการประมวลผลอื่น ๆ ที่รองรับตามกฎหมาย ได้แก่ การประมวลผลข้อมูลจำเป็นต่อการให้บริการตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าของข้อมูล รวมไปถึงฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต, ภารกิจของรัฐ, ฐานประโยชน์อันชอบธรรม, ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายและฐานเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุและการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูลของเรา เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

หากท่านมีความประสงค์ในการยื่นคำร้องเรียนเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมไปถึงการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การขอเพิกถอนการยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งความคิดเห็นต่อการบริการ ท่านสามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในหัวข้อ "ช่องทางการติดต่อ"

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูล เพื่อการใช้สิทธิถอนความยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน, สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม, สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล และ สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ช่องทาง

Copyright By LottoDetect 2015